Missie & Visie

Missie

HypoVisie Noord wil mens en organisatie dichter bij elkaar brengen en stimuleert de drang om te excelleren bij individuen en ondernemingen.

Visie

Wij van HypoVisie Noord geloven in kansen en mogelijkheden. Daarom dient iedereen een kans te krijgen in de samenleving alsook een mogelijkheid om actief deel te nemen aan het werkproces binnen een organisatie. Wij geloven in competenties en competentieontwikkeling boven diploma’s. Laat een ieder doen waar hij goed in is op zijn haar niveau.

Kernkwaliteiten

Wij vinden het benoemen van onze kernkwaliteiten belangrijk. Binnen ons bedrijf spreken wij hier elkaar dan ook op aan. Dat aanspreken vinden wij ook belangrijk richting de klant en onze opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn zich bewust van wat wij met elkaar uitdragen. Onze kernkwaliteiten zijn: Open & eerlijk, betrokken en betrokkenheid, aanpassingsvermogen, verbindend en vergeven. Daarnaast houden wij van humor en zijn innovatief en vernieuwend.

Stel je vraag

Vragen of weten wat wij voor u kunnen betekenen? Stel je vraag!

Stel uw vraag