Disclaimer voor hypovisienoord.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://hypovisienoord.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door HypoVisie Noord. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HypoVisie Noord is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HypoVisie Noord.

Geen garantie op juistheid

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
https://hypovisienoord.nl op deze pagina.

Stel je vraag

Vragen of weten wat wij voor u kunnen betekenen? Stel je vraag!

Stel uw vraag