Assessments

Door middel van verschillende assessments kan HypoVisie u en uw medewerkers verder helpen.

Een assessment is een programma dat sollicitanten of kandidaten kunnen gaan doorlopen om voor
een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken.

In de praktijk zijn er verschillende typen assessments, afhankelijk van de doelstelling.
Er zijn drie soorten assessments te onderscheiden: een selectie-assessment, een ontwikkelingsassessment of een loopbaanassessment.

Selectie-assessment

Een selectie-assessment is de meest voorkomende vorm. Dit type assessment vindt plaats in het kader van een sollicitatieprocedure.
Er is een vacature, en aan het eind van de procedure volgt nog een assessmenttest.

De primaire doelstelling van een selectie-assessment is te achterhalen welke kans op succesvol functioneren je hebt in de betreffende functie.
Deels zullen de ‘harde’ functie-eisen getest worden (bijvoorbeeld intelligentieniveau), deels de zachte functie-eisen: de persoonlijkheid
en de communicatieve vaardigheden. Het selectie-assessment bepaalt dus wie er wordt toegelaten tot een organisatie.

Loopbaanassessment

Bij een loopbaan-assesment is bijna altijd sprake van een wens of noodzaak (in geval van een outplacement) van functie te veranderen.
De vraag die centraal staat is welke verandering het meest voor de hand ligt, gezien je drijfveren, persoonlijkheid en competenties.
Een loopbaanassessment geeft dus aan wat voor soort beroepen en organisaties bij je passen. Een loopbaanassessment behelst
vaak meer dan alleen de assessmentdag zelf. Doorgaans is er een gesprek dat een aantal weken voorafgaand aan het assessment plaatsvindt.

De assessmentdag zelf verschilt bij een loopbaanassessment eigenlijk niet zo veel van de andere typen assessment, behalve dan dat er een
duidelijke plaats is weggelegd voor vragenlijsten met een loopbaanspecifiek karakter. De psycholoog werkt in zijn advies niet naar een conclusie
toe in termen van ‘geschikt’ of ‘niet geschikt’, hij zoekt de meest opvallende tendensen in jouw interesses en competenties. Het advies geeft
vooral een aantal passende loopbaanrichtingen aan.

Ontwikkelingsassessment

Een  ontwikkelingsassessment wordt ook wel development center of potentieel-assessment genoemd, die termen zijn uitwisselbaar.
Bij een ontwikkelingsassessment is de doelstelling breder dan bij een selectieassessment.
Vaak werk je al in de organisatie, een ontwikkelingsassessment vindt dan plaats in het licht van een bepaalde functie binnen de organisatie,
of in het licht van een paar functies.

Een ontwikkelingsassessment zal zich nooit beperken tot de conclusie dat je geschikt of ongeschikt bent voor een functie.
Waar het om gaat is op welke wijze jij jezelf verder kunt ontwikkelen binnen een organisatie.
Er zal advies worden gegeven over hoe jij je ontwikkeling in gang kunt zetten. Een voorbeeld van een ontwikkelassessment is een
management potentieel assessment. Hierop kun je je specifiek voorbereiden met het management potentieel assessmenttestspakket.